01 January 2016

         OBJEKTIF 

                        MELAHIRKAN GOLONGAN PELAJAR YANG BERILMU DAN
BERMORAL TINGGI SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PESAT
NEGARA DAN KEHARMONIAN MASYARAKAT.

                  MEWUJUDKAN GOLONGAN PELAJAR YANG LEBIH PEKA KEPADA
PERUBAHAN SERTA KEHENDAK NEGARA DAN GLOBAL SEMASA.

                  MENINGKATKAN DISIPLIN MASYARAKAT SEKOLAH KE TAHAP
YANG TERPUJI.

                  MELAHIRKAN PELAJAR YANG  BERKUALITI YANG MERANGKUMI
MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM BIDANG AKADEMIK,
KEUNGGULAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM DI SAMPING
MEMPUNYAI SAHSIAH YANG TINGGI.


No comments :

Post a Comment